درباره سپراه

سپراه را با هدف تسهیل پروسۀ خرید و سفارش‌های خارجی از چین و دبی و همچنین ارائه خدمات به واردکنندگان و توزیع‌کنندگان، به‌وجود آورده‌ایم.
ما باتکیه‌بر دانش و اعتبار شرکت سپاهان همراه، به‌عنوان شرکت مادرتخصصی حوزۀ کالاهای دیجیتال که سهم عمده‌ای از بازار تجهیزات و لوازم جانبی موبایل، کامپیوتر، تبلت، دوربین‌های مداربسته و تجهیزات‌امنیتی را به‌دست آورده است، در تلاشیم تا با ارائه شکل نوینی از خدمات خریدخارجی، از ریسک‌های این پروسه بکاهیم و به بهینه‌سازی کسب‌وکار فعالان این حوزه کمک کنیم.
تلاش ما در سپراه تمرکز در جهت ساده‌سازی تجارت‌خارجی است، تا جایی که تجارت برای واردکنندگان، به‌راحتی فشردن یک کلیدکی‌بورد باشد.
در سپراه این امکان را فراهم کرده‌ایم که بدون نیاز به دانستن قوانین پیچیده تجارت و سفرهای سخت کاری و یا زبان خارجی، به‌راحتی اجناس موردنیاز خود را خریداری کنید.

کانال تلگرامی خرید عمده لوازم جانبی موبایل از چین سپراه‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍